ثقافتی سرگرمیاں - مینڈارن صبح چین کے سکول

ثقافتی سرگرمیاں

2007outdoor BBQ سرگرمیوں:

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2008 آمدورفت کی تصاویر

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

Zongzi بنانے کے 2009 تصویر

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2014 امریکی سٹڈی ٹور

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2015 کرسمس پارٹی

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2016 more activities, please contact l Mandarin Morning, 021-5213 9379