กิจกรรมทางวัฒนธรรม - แมนดารินเช้าจีนของโรงเรียน

กิจกรรมทางวัฒนธรรม

2007outdoor กิจกรรมบาร์บีคิว:

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2008 ภาพเกี๊ยว

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2009 ภาพของการทำบะจ่าง

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2014 สหรัฐทัวร์การศึกษา

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2015 ในงานปาร์ตี้คริสต์มาส

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

82049-1601111GJ4I8

2016 more activities, please contact l Mandarin Morning, 021-5213 9379